โรงเรียนของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนต์ปีเตอร์

การเรียนรู้ที่เซนต์ปีเตอร์ได้รับการสนับสนุนโดยห้องปฏิบัติการ, เวิร์กช็อปและห้องสมุดที่ทันสมัย จุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อให้นักเรียนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทรนด์ล่าสุด

ครูของเรา

เจ้าหน้าที่ของเราที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สามารถแบ่งเวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียนกับการเตรียมการสอนตามหลักสูตรวิชาที่นักเรียนเลือกได้อย่างสมดุล

ครูของเราทุกคนได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี เป็นที่เคารพเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ พวกเขาให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลที่จะและมีความตั้งใจมุ่งมั้นอย่างสูงที่จะส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียนทุกคนในชั้น

เซนต์ปีเตอร์ภูมิใจในบุคลากรของเรา พวกเขามีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าอกเข้าใจและสามารถเข้าถึงได้และพร้อมที่จะทุ่มเทให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนของเรา  

ครู

ตัวเลือกทางการศึกษา IB & NCEA

ที่เซนต์ปีเตอร์เราเสนอระบบการศึกษาสองตัวเลือกที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) และ หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) Diploma

เซนต์ปีเตอร์มีวิชาให้เลือกมากมาย การศึกษาระบบ NCEA ช่วยให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการเลือกหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต

หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) Diploma ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ประกาศนียบัตร IB เป็นระบบการศึกษาสองปีที่เข้มงวดทางวิชาการซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย

เราใส่ใจประสบการณ์ของคุณ

เมื่อคุณมานิวซีแลนด์ในฐานะนักเรียนต่างชาติคุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับมาตรฐานการศึกษาที่สูงและความรู้สึกปลอดภัยรวมทั้งได้รับการดูแลอย่างดีในขณะที่คุณอาศัยและเรียนที่นี่

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์เป็นผู้ลงนามในจรรยาบรรณการศึกษา (การดูแลอภิบาลของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาและระดับนานาชาติ) (ประมวลกฎหมาย) https://assets.education.govt.nz/public/Documents/Pastoral-Care-of-Domestic-Tertiary-Education-Students/Education-Pastoral-Care-of-Tertiary-and-International-Learners-Code-of-Practice-Nov-2021.docx   

ประมวลกฎหมายการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์สนับสนุนกระบวนการในการร้องเรียน และนี่คือขั้นตอนการร้องเรียนของเซนต์ปีเตอร์ 

https://www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and-partners/Code-of-Practice/int-students-make-a-complaint-updated.pdf

ประวัติศาสตร์ของเรา - สร้างขึ้นบนศิลา

เซนต์ปีเตอร์ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2479 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั้งมวล

ผู้ก่อตั้งของเรา,คุณอาเธอร์ บรอดเฮิร์สต์เชื่อมั่นว่าการพัฒนาร่างกาย,จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวมเป็นการปูรากฐานของชีวิตเพื่อรับใช้ ความพร้อมในการเป็นผู้นำและความคิดที่ชัดเจน เราไม่ได้เปลี่ยนความคิดไปจากพื้นฐานการก่อตั้ง ทุกวันนี้เซนต์ปีเตอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนให้รอบรู้ ด้วยบุคลิกที่เข้มแข็ง ความคิดเชิงบวกและความกระตือรือร้นในการที่จะรับใช้ชุมชนของตน 

จากจุดเริ่มต้นคติประจำโรงเรียนของเราคือ "สตรูต้าแซ็กโซ" ซึ่งสร้างขึ้นบนศิลา มาจากคำที่พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตร“ คุณคือปีเตอร์และเราจะสร้างคริสตจักรของเราบนศิลานี้” (มัทธิว 16:18) ที่เซนต์ปีเตอร์เรามุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนทุกคนมีรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิต การศึกษาทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตหลังจากที่จบจากเซนต์ปีเตอร์ด้วยความมั่นใจและมีคุณค่าในตัวเอง 

แกลเลอรี่ภาพ

ผู้นำเติบโต ที่นี่.

ด้วยกันที่เซนต์ปีเตอร์ เราประสบความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา